Regulamin Newslettera

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin Newslettera określa zasady korzystania z Usługi Newsletter.
 2. Usługa Newsletter świadczona jest w ramach serwisu Getso.pl, dostępnego pod adresem https://www.getso.pl, prowadzonego przez firmę: Getso.pl Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Józefa von Eichendorffa 3, 45-590 Opole, NIP: 7543087776, REGON: 360356689 zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejestrowy w Opolu VIII Wydział KRS pod numerem 0000536049 w dalszej części Regulaminu zwaną „Usługodawcą”.
 3. W ramach Usługi Newsletter za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, wysyłane są przez Usługodawcę wiadomości o charakterze informacyjnym, artykuły, a także informacje handlowe i oferty handlowe firmy Getso.pl zwane dalej „Newsletterem”.
 4. Korzystanie z Usługi Newsletter jest dobrowolne oraz bezpłatne.

Zasady korzystania z Usługi Newsletter

 1. Warunkiem korzystania z Usługi Newsletter jest zapoznanie się z treścią Regulaminu Newslettera oraz jego akceptacja podczas rejestracji na stronie internetowej https://www.getso.pl, a także innych stronach należących do firmy Getso.pl Sp. z o.o. Akceptując Regulamin Newslettera Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 2. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Korzystanie z usługi Newsletter następuje poprzez poniższe działania na stronie https://www.getso.pl:
  wpisanie adresu e-mail Użytkownika w formularzu rejestracyjnym,
  zaakceptowanie niniejszego Regulaminu Newslettera oraz Polityki Prywatności, co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późniejszymi zmianami) oraz wyrażeniem zgody na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowych i marketingowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422),
  kliknięcie „Zapisz się”,
  kliknięcie w link potwierdzający rejestrację, który zostanie wysłany przez Getso.pl na podany adres e-mail.
 4. Użytkownik zobowiązany jest uaktualniać na bieżąco podane przez siebie Dane Osobowe. W tym celu powinien wysłać Usługodawcy wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej: [email protected] z prośbą o zmianę danych.
 5. Użytkownik może zrezygnować z Usługi Newsletter w każdym momencie poprzez kliknięcie linku w stopce każdej wiadomości e-mail wysyłanej w ramach Usługi Newsletter lub przez wysłanie wiadomości e-mail o rezygnacji z Usługi Newsletter na adres: [email protected]

Ochrona danych osobowych

 1. Usługodawca dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkownika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Udostępnienie danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu Getso.pl przez Użytkowników jest dobrowolne. Jednak niepodanie danych osobowych lub brak akceptacji niniejszego Regulaminu z jakiegokolwiek powodu, uniemożliwia korzystanie ze świadczeń Usługi Newsletter.
 3. Usługodawca dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników w związku z korzystania z Usługi Newsletter, w szczególności poprzez ochronę danych osobowych oraz przez zabezpieczenie tychże danych przed dostępem osób nieuprawnionych.

Postanowienia końcowe

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian lub uzupełnień do niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie poprzez zamieszczenie jego zaktualizowanej wersji.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Getso.pl 2011 – 2019. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Informacja o cookies.