Portal społecznościowy Facebook stara się walczyć z dyskryminacją i na bieżąco obserwuje swoje środowisko.

W miarę szybko reaguje na nieprawidłowości wynikające z działań społeczności i nieetyczne zachowania. Niedawno zaostrzono także zasady dotyczące reklam. Jakie są najnowsze aktualizacje dotyczące reklam?

Aktualizacja zasad

Na portalu dodano nową sekcję związaną z zasadami reklam na temat polityki antydyskryminacyjnej – praktyki dotyczące dyskryminacji w opisie materiałów zabronionych. Zamieszczane na Facebooku reklamy nie mogą dyskryminować ani zachęcać do dyskryminowania. Przepisy te nie pozwalają reklamodawcom na dyskryminację ze względu na rasę, przynależność etniczną, kolor skóry, narodowość, wyznawaną wiara, wiek, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, sytuację rodzinnę, niepełnosprawność, chorobę, schorzenie genetyczne.

Zabronione praktyki

Facebook zabrania reklamodawcom korzystać z opcji wyboru grup odbiorców w celu dyskryminowania, nękania, prowokowania lub dyskredytowania użytkowników lub stosowania agresywnych praktyk reklamowych. Reklamodawca nie może więc wykorzystywać narzędzi do wyboru grup odbiorców. Niewłaściwe targetowanie i kierowanie reklam do konkretnych osób a tym samym niewłaściwe wykluczanie konkretnych grup osób z grona odbiorców, jest niezgodne z zasadami portalu. Portal nie zezwala na umieszczanie w reklamie, zamieszczanej na portalu, treści o charakterze dyskryminacyjnym.

Obowiązujące prawo

Warto podkreślić, że Facebook przypomina również o konieczności przestrzegania obowiązującego prawa w zakresie zakazu dyskryminacji. Reklamodawca musi pamiętać o przepisach zakazujących dyskryminowania w związku z promocją nieruchomości, zatrudnienia czy ofert bankowych. Nie można reklamować, przedstawiać ani promować produktów, usług czy działań sprzecznych z prawem.

Walka z dyskryminacją

Łamanie zasad portalu i dyskredytacja niektórych grup osób są na tyle powszechną praktyką u reklamodawców, że Facebook powściągnął kolejne działania. W fazie testów pozostaje nowe narzędzie oparte na technologii wykorzystującej uczenie maszynowe. Narzędzie ma monitorować oraz identyfikować i reagować na niewłaściwe oferty mieszkaniowe, pracy czy możliwości kredytowych. W przypadku łamania zasad, reklamodawca otrzyma informację i zawiadomienie o naruszeniu przepisów. Dodający reklamy w kategoriach nieruchomości, zatrudnienia i finansów będą musieli zaakceptować informację dotyczącą aktualizacji zasad portalu. Gdy Facebook rozpozna, że sprzedawca wykluczy dane atrybuty przy wyborze grupy odbiorców, treść zostanie odrzucona.

Więcej informacji znajdziesz w Zasadach dotyczących reklam na Facebooku.