Dobre wyniki to jedno, lecz jeszcze nie wszystko. Następnie trzeba przedstawić korzystne dla firmy rezultaty jej właścicielom; najlepiej – w jak najczytelniejszej formie.

Długie kolumny danych, ciągnące się wręcz w nieskończoność, nie wyglądają zbyt interesująco. Ale bez obaw – da się je znacznie ciekawiej zaprezentować!

Jak tworzyć raporty szybko i ciekawie?

Czasy, gdy eksperci przeznaczali długie godziny, nieraz całe dni, aby przy pomocy wielu programów zebrać i przefiltrować i uszeregować dane należą już do przeszłości. Aktualnie odbywa się to i szybciej, i sprawniej. A i efekty należy ocenić jako bardziej zadowalające. Przełomem okazało się pojawienie narzędzia Data Studio. Dzięki niemu suche, niezbyt ponętne  dane przekształca się płynnie w treściwe, bogate graficznie raporty (z ang. dashboards).

Informacje te przedstawiane są pod postacią różnorodnych wykresów, wskaźników i wielu innych wizualizacji. Są one kompleksowo zintegrowane z celami i ambicjami przedsiębiorstwa. Na jednej stronie czy karcie zawiera się odtąd wiele danych. Dodajmy, że niezmiernie cennych, to one przecież pomogą czy wręcz utorują drogę do większego jeszcze sukcesu.

Informacje odczytuje się intuicyjnie. Przedstawione są przecież w sposób jasny oraz – co także ma spore znaczenie – estetyczny, cieszący nasze oko. Takie zobrazowanie danych biznesowych łączy więc w sobie wiele zalet.

Google Data Studio sprawia, że także sama czynność raportowania jest przyjemniejsza. Poza tym powstałe tak raporty czyta się szybciej i łatwiej. W dobie codziennego zabiegania jest to duży atut prezentowanego programu. Przedsiębiorca nie marnotrawi cennego czasu na to, by zrozumieć czy rozgryźć zaraportowane wyniki.

Raporty mogą być pasjonujące

Dostępne opcje sprawiają, że oschłe, nie ukrywajmy, nużące raporty stają się interesującymi wielowymiarowymi opowieściami na temat ważnych danych. Stanowią poważne wsparcie dla kolejnych decyzji biznesowych, co więcej, są dla nich mocnym impulsem. Istotnie – wspomniane wykresy czy grafiki ożywiają ciągi informacji.

Zwykle bardziej wymierne korzyści przynosi praca zespołowa. Poszczególne jednostki służą sobie pomocą, dodatkowo nawzajem się uzupełniają. Omawiany program czyni współpracę bardziej owocną. Umożliwia to m.in. opcja udostępniania, dzielenia się pozyskanymi czy wyselekcjonowanymi informacjami ze współpracownikami. Jest to możliwe nawet wtedy, gdy koledzy nie przebywają w jednym pomieszczeniu, a nawet są od siebie oddaleni o wiele kilometrów.

Google Data Studio –  BigQuery, MySQL – wiele danych w jednym miejscu

Dzięki temu narzędziu połączysz ze sobą dane z wielu źródeł. Choćby z różnych baz danych, jak choćby Google BigQuery, MySQL, Google Cloud SQL. Poza tym do raportu włączysz informacje zapisane w arkuszu kalkulacyjnym czy programach typu Google Analytics 360, Google Ads, Double Click lub też kanałów Youtube.

Łączenie Danych Data Studio

Przydatne jest też to, że poprzez dostępne funkcje dokonasz rozmaitych zestawień, porównasz ze sobą wyniki z osobnych okresów. Efekty te ujrzysz na wykresach (zarówno liniowych jak i kołowych), mapach ciepła i wielu innych. Każdy użytkownik zdecyduje się na taką formę prezentacji danych, która w konkretnym przypadku okaż się najczytelniejsza.

Poza tym dynamiczne funkcje sprawiają, że raport jest interaktywny– każdy przeglądający na bieżąco przejrzy zawarte w nich informacje.

Raport Data Studio

Wprawdzie raporty tworzy się w sposób zautomatyzowany – niemniej użytkownik wciąż ma duże pole manewru. Dostosowuje on przecież funkcje aplikacji do swoich potrzeb i upodobań. Dopasowuje on kolory w taki sposób, aby współgrały z prezentowanymi danymi. Dodatkowo wedle preferencji dobierze tło, rodzaj czcionki, linii czy innych dostępnych obiektów.

Pamiętajmy, że to ciągle człowiek stoi za dobrze sporządzonym raportem.