Czym jest brief? To dokument formułujący oczekiwania naszego klienta wobec pracy, jaką dla niego wykonujemy. Jest on korzystny zarówno dla agencji, ponieważ w znaczący sposób ułatwia pracę marketingowcom i reklamiarzom, a także daje klientowi jasne poczucie partnerstwa i zaufania do nas. Brief należy traktować w kategoriach szablonu.

Każda kampania marketingowa czy reklamowa powinna rozpocząć się od rzetelnego wypełnienia briefa. Inaczej możemy działać po omacku, stale dopytując klienta o zakres i specyfikę przeprowadzanych dla niego prac. Co zatem powinien zawierać dokument, aby mógł stać się drogowskazem dla kreacji, jaką przygotowujemy?

Brief – założenia podstawowe

  • Po co to robimy? – czyli odpowiedź na pytanie, co chcemy osiągnąć daną kampanią. Brief musi zawierać jasno określony cel kreacji, co będzie wpływało na jego spójność i przejrzystość. Czasem trzeba popatrzeć szerzej na cel i przeanalizować kilka znamiennych kwestii, jak na przykład specyfikę rynku, na którym porusza się klient, oraz regionu, w którym prowadzi swoją działalność. Nie mniej ważna jest sama pozycja klient oraz jego dotychczasowe poczynania, a także konkurencja. Analiza tych kluczowych sfer pozwoli na szczegółowe opracowanie celu komunikacji.
  • Co daje nam przewagę? – dlatego tak ważna jest wiedza o marce klienta. Brief powinien jasno określać, w czym produkt bądź usługa klienta przewyższa konkurencję. To da nam podstawy do planowania szczegółowej kampanii i będzie stanowić jedną z najważniejszych wytycznych w konstrukcji treści.
  • Grupa docelowa – jeden z najważniejszych punków briefu to określenie targetu, do którego chcemy dotrzeć. Chcąc wedrzeć się w umysły pożądanych odbiorców, powinniśmy znać jej specyfikację: jej obawy, motywację, przysposobienie, nawyki, pragnienia. Powinniśmy też określić jej wiek i zainteresowania. Dzięki tej wiedzy wypracujemy idealny insight, czyli ukrytą potrzebę konsumencką, którą poprzez swoje działania będziemy się starać zaspokoić.
  • Myśl przewodnia – spaja wszystkie elementy briefu i wywodzi się z insighta. Myśl przewodnia powiązana jest bezpośrednio z RTB (reason to believe – powód by uwierzyć). Wymyślenie odpowiedniego RTB może się okazać najtrudniejszą częścią tworzenia briefa.
  • Tonalność i charakter przekazu – humorystyczna, zaskakująca, luksusowa – ważne, aby jak najprecyzyjniej dookreślić sposób, w jaki cała kampania będzie prezentowana.
  • Budżet – najczęstszym błędem agencji jest nieokreślenie budżetu na samym początku. Kiedy “sky is the limit” okazuje się nieosiągalny, agencja traci czas i nie rzadko pieniądze. Lepiej temu zapobiegać już na samym początku twórczej pracy.

Dobry brief musi być spójny, prosty, ciekawy i inspirujący. Nie można podchodzić do pisania go jak do kary, ponieważ wtedy negatywne emocje towarzyszące tworzeniu go mogą rzutować na dalsze działania. Brief powinien stanowić źródło inspiracji, a to w dużej mierze zależy od tego, kto go tworzy.