CRM – Customer Relationship Management, czyli Zarządzanie Relacjami z Klientami, to przydatne narzędzie, które powinno zagościć w każdej firmie. Główny nacisk kładziony jest tu na budowanie długotrwałej i owocnej więzi na linii firma – klient, a także zdobywaniu jego zaufania i lojalności. Utrzymywanie pozytywnych relacji z klientami jest w obecnych czasach niezwykle ważne. Pozyskanie nowych klientów przy obecnej konkurencji może się okazać dużo droższe, dlatego warto posiadać narzędzie, które jest gwarantem utrzymania relacji na możliwie najwyższym poziomie.

Jak działa CRM

System CRM wspomaga pracę działów marketingu, sprzedaży, obsługi klienta i zarządu. Narzędzie wspomaga wszystkie fazy kontaktu klienta z firmą – od rozpoznania jego potrzeb, poprzez zawarcie transakcji, a kończąc na obsłudze posprzedażowej, kluczowej w budowaniu pozytywnych i długotrwałych relacji. Rozróżniamy trzy rodzaje systemu CRM:

  • operacyjny – gromadzi i udostępnia informacje o kliencie, pomagając w całościowej obsłudze. Często określane są jako typ „front office”, ponieważ umożliwiają trzy funkcje. Działanie CRM’u operacyjnego ukierunkowane jest na marketing, sprzedaż i wsparcie techniczne. Widzimy tu kolejne etapy współpracy z klientem: pozyskanie go, dokonanie transakcji i dbałość o utrzymanie jego interesów w należytym stanie;
  • interaktywny – inaczej komunikacji, ma za zadanie obsłużenie wszystkich możliwych kanałów komunikacji klienta z organizacją;
  • analityczny – obserwuje klientów i ich zachowania. Ten rodzaj dokonuje wszechstronnych badań o kliencie: ocenia jego lojalność, wartości, dokonuje wielowymiarowej segmentacji klientów a także analizy koszykowej.

Po co Ci CRM?

Nasze doświadczenie w tworzeniu systemów CRM nakazuje nam uświadamiać, że dbałość o relacje z klientami wymaga indywidualnego podejścia do każdego z nich, a jest to proces niezwykle czasochłonny. Dlatego, aby usprawnić pracę przedsiębiorstwa, pomagamy przechowywać wszystkie cenne informacje o klientach i interesariuszach organizacji. Zarządzanie Relacjami z Klientami w praktyczny sposób pomaga nie tylko sprawdzać historię kontrahenta, ale także zarządzać korespondencją, przesyłać oferty, zorganizować pracę całej organizacji, a nawet wybierać najbardziej opłacalnych klientów.

Jako właściciel przedsiębiorstwa możesz w sprawny sposób monitorować proces obsługi klienta przez swoich pracowników, równocześnie wspomagając ich organizację pracy. Dzięki temu zarządzanie firmą stanie się o wiele bardziej efektywne. Jeśli Twój biznes wymaga usprawnienia pracy, chcesz usystematyzować rezerwację terminów bądź po prostu zależy Ci na uporządkowaniu relacji z Twoimi klientami – skontaktuj się nami i dowiedz się, jak możemy Ci pomóc.