agenda-fbZastanawialiście się kiedyś, na jakiej podstawie dokonuje się selekcji informacji przy przygotowywaniu wiadomości? Dlaczego informacje o wszelkich wypadkach, wizytach dyplomatów lub tragediach ludzkich przeważają nad wiadomościami o topniejących lodowcach, wymierających gatunkach zwierząt, czy złym stanie życia mieszkańców krajów Trzeciego Świata? Za wszystkim tym stoi znana w medialnym środowisku teoria Agenda Setting.

Czym właściwie jest Agenda Setting?

Owa teoria (zwana inaczej teorią „porządku dziennego”) powstała w wyniku studiów nad zachowaniami wyborczymi w Chapel Hill w czasie wyborów prezydenckich. Autorzy zauważyli dużą korelację pomiędzy tematami debaty publicznej, a kwestiami prezentowanymi w mediach. McCombs i Show – autorzy teorii – posiłkując się wynikami swoich badań wykazali, że tematy mocno podkreślane w mediach, stają się z czasem ważne dla odbiorców. Wynika z tego, że istotne dla społeczeństwa staje się to, co media uznają za ważne. Można więc przyjąć, iż przypisana jest im zdolność określania tego, nad czym będziemy się zastanawiać, o czym będziemy myśleć. Rangę tematów na ogół wyznacza częstotliwość i sposób ich przedstawiania. Zatem im mniejsza znajomość odbiorcy o danej tematyce, tym większe możliwości wpływu i manipulacji medialnej.

Zdaniem autorów teorii, środki masowego przekaz dokonując wybiórczości ukazywanych treści są do tego niekiedy zmuszane, bo informacji jest bardzo dużo i nie są one w stanie każdej z nich poświęcić tyle samo czasu. Nie zmienia to jednak faktu, iż media są w stanie w bardzo dużym stopniu wpływać na postrzeganie przez nas otaczającej rzeczywistości.

Etapowość

Tak jak w przypadku większości teorii, Agenda Setting także oparta jest na zasadzie występowania poszczególnych etapów. Pierwszy etap to pojawienie się ważnej sprawy lub problemu. Drugi etap to selekcja informacji – niektóre wiadomości od razu stają się super newsami i trzeba je od razu puścić w eter, by być szybszym od konkurencji, inne mogą poczekać na wieczorne wydanie informacji, a pozostałe po prostu w bazie informacyjnej. Z tego też właśnie powodu możemy zauważyć, że w większości mediów w danym dniu informacje występują w miarę w tym samym miejscu. Kolejny etap to dobór medium informacji. Telewizja szybciej wywiera wpływ na naszą świadomość, ale jest to wpływ krótkotrwały, prasa zaś wolniej „wchodzi” do naszej głowy, ale informacje przeczytane dłużej zapadają nam w pamięć. Czwarty etap to decydowanie o tym, jaką formę będzie miała informacja, w jaką historię się ją ubierze, gdzie znajdzie się w przekazie informacyjnym. Ostatni etap to częstotliwości pojawiania się danej informacji lub tematu w mediach.

Widzicie zatem, że informacje jakie docierają do Was z każdej strony nie są przypadkowe, a ich kolejność jest uprzednio doskonale przemyślana przez medialnych specjalistów. Nic w przyrodzie nie dzieje się bez przyczyny, co doskonale potwierdza też teoria Agenda Setting. A jak mówił John Ronald Reuel Tolkien: Gdy wszystko zależy od przypadku, musimy temu przypadkowi zaufać!