Macierz BCG, a właściwie Boston Consulting Group, znacznie pomaga w planowaniu marketingu zarówno produktów, jak i usług. Jest to najstarsza a zarazem najprostsza forma analizy portfelowej.  Prowadząc własną firmę, powinieneś wiedzieć w co inwestować, aby powiększyć swój zysk, a jakim produktom nie poświęcać uwagi. Jak wykorzystać macierz BCG w firmie, aby prowadzić skuteczny marketing?

Macierz BCG – struktura

Korzystając z macierzy BCG, możemy zobrazować rezultaty oddziaływania na siebie czynników kontrolowanych i niekontrolowanych przez firmę. Kontrolowane elementy stanowią realny udział w rynku, natomiast niekontrolowane określają tempo wzrostu danej jednostki. Tej analizy używamy wtedy, kiedy dysponujemy większym koszykiem produktów. W strukturze macierzy znajdziemy cztery kategorie produktów: gwiazdy, dojne krowy, znaki zapytania i psie ogony. Znając podział naszych produktów, możemy dalej planować strategię marketingową, bardziej świadomą i zyskowną.

Gwiazdy, psy, krowy i pytajniki

Macierz BCG dzielimy na cztery pola, znajdujące się na dwóch osiach: rzędnych i odciętych, czyli udział w rynku i rozwój rynku. Te cztery obszary to:

  • Gwiazdy – przynoszą duże obroty dla firmy, co niekoniecznie idzie w parze ze zwiększonym zyskiem. Aby przyniosły organizacji duże dochody, najlepiej inwestować w nie w warunkach wysokiej dynamiki otoczenia. Inwestycja w gwiazdę (w tym jej promocję) daje dużą gwarancję przyszłych zysków. Wprowadzając nowy produkt, dążymy do jak najszybszego przeobrażenia go w gwiazdę, która z biegiem czasu może stać się dojną krową przedsiębiorstwa. Wyróżniamy młode gwiazdy, które potrzebują sporych nakładów finansowych i stare gwiazdy, które w dużej mierze finansują się samodzielnie.
  • Dojne krowy – główny żywiciel i topowy produkt marki. Cechuje się wysokim udziałem na wolno rozwijającym się rynku. Z racji tego, że dojne krowy przynoszą nadwyżkę dochodu, mogą finansować rozwijające się gwiazdy.
  • Znaki zapytania – ich cechą charakterystyczną jest niski udział w szybko rozwijającym się rynku. Trudno określić ich możliwości. Przynoszą przedsiębiorstwu niskie dochody, przez co są dylematami dla przedsiębiorstwa. Jeżeli zostaną doinwestowane i odpowiednio promowane – mogą stać się gwiazdami.
  • Psy – kule u nogi, psie ogony, przegrane – produkty, które nie przynoszą zysku i nie mają szans na rozwój. Powstają w wyniku przegranej walki z konkurencją na przesyconym rynku. Pochłaniają sporo środków finansowych, przez co należy rozważyć wycofanie ich z obrotu.

Nietrudno się domyślić, że najbardziej opłaca się inwestować w marketing i promocję gwiazd. Macierz BCG jest jedną z wielu metod służących analizie marketingowej. Jeżeli chcemy dowiedzieć się czegoś więcej na temat naszych produktów i prowadzić ich skuteczną promocję – musimy stworzyć rzetelną analizę. A kiedy tworzyć gwiazdy? Najlepiej w momencie, kiedy poprzednia stała się dojną krową bądź psem.